Az Alapítványról

Az Alapítvány története:

Az Alapítványt 1994-ben G. Szabó Lőrinc (a versekből ismert Lóci) alapította 1994-ben. 1997-es halála után az alapítványi elnökséget Szabó Lőrinc unokája, Lóci lánya Gáborjáni-Szabó Réka vette át. Az Alapítvány elnökhelyettese Kabdebó Lóránt DSc, professor emeritus, a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének vezetője. Az Alapítvány 9 tagú kuratóriumi bizottsággal rendelkezik. A kuratórium Intéző Bizottságának elnöke Ropolyi Lajos.

Az Alapítvány legfontosabb együttműködő partnerei:

  • Szabó Lőrinc Kutatóhely (Miskolci Egyetem BTK)
  • Petőfi Irodalmi Múzeum
  • Szabó Lőrinc nevét viselő Iskolák és Társult Tagintézmények (Iskolalánc)
  • Önkormányzatok (Fővárosi, II, XII. Kerületi, Miskolci, Debreceni, Hévízi,
    Balassagyarmati)
  • MTA Könyvtár és Információs Központ
  • Közkönyvtárak, művelődési intézmények

Az Alapítvány célja és tevékenysége

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§.-ának c/5 (kulturális tevékenység) és
c/6 (kulturális örökség megóvása) pontjaiban megjelőlt közhasznú tevékenységeket
folytatja.

Ezen belül:

1.
Az Alapítvány elsődleges célja az 1957-ben elhalálozott költő, szellemi és tárgyi
hagyatékának (dolgozószobájának, könyvtárának, kéziratainak és személyes tárgyainak)
a megőrzése, ápolása, fenntartása, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása.

2.
Az Alapítvány célja továbbá, lehetővé tenni és elősegíteni a Szabó Lőrinc-i életművel
kapcsolatos filológiai és egyéb kutatásokat, különös tekintettel a fiatal kutató
generáció bevonására.

3.
Az Alapítvány célja az is, hogy lehetőségeihez mérten támogassa mindazon
kezdeményezéseket, rendezvényeket és oktatási programokat, melyek Szabó Lőrinc
műveinek, szellemiségének jobb megismerését és megértését szolgálják.

4.
Az alapítvány-i célok közé tartozik a költő géniuszát kifejező síremlék felállítása,
további emlékhelyek létesítésének, utcanevek adományozásának a kezdeményezése,
az emlékhelyek gondozása.

5.
Az Alapítvány feladatának tekinti az ifj. Szabó Lőrinc által szorgalmazott Szabó
Lőrinc Iskolalánc kiépítését, működésének segítését.

6.
Az Alapítvány kezdeményező módon közreműködik abban, hogy a költő művei –
Szabó Lőrinc szellemi rangjához méltón – hozzáférhetők tegyenek a mindenkori
olvasók részére.

7.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységét fenti céljai megvalósítása érdekében
fejti ki. Vállalkozási tevékenységet – amennyiben ilyet folytat – csak közhasznú
céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem fogad el,
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem
állít és nem támogat.

Az Alapítvány tevékenységének fontosabb adatait, szolgáltatásai
igénybevételének a módját időszakos kiadványaiban és/vagy a helyi sajtóban
rendszeresen nyilvánosságra hozza.

A Szabó Lőrinc Alapítvány Alapító Okirata
Szerző: SZABÓ Lőrinc Alapítvány
Létrehozás dátuma: 1994